top of page
กินอย่างไร ให้ห่างไกลโรค

กินอย่างไร ห่างไกลโรค

🥗 You are what you eat 🥗

เพราะเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ และมีผลต่อสุขภาพ จึงควรระมัดระวังในการเลือกอาหารที่จะบริโภคเข้าไป

ทั้งนี้พฤติกรรมการกินอาหารแบบผิด ๆ อาจก่อผลเสียต่อร่างกาย หรือก่อให้เกิดกลุ่มโรค NCDs หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง😷 เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ได้ ซึ่งกลุ่มโรค NCDs นั้น เป็นสาเหตุที่ทำให้คนเสียชีวิตในสัดส่วนที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ

ดังนั้น👉🏻 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้ถูกต้อง และเหมาะสม จะเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตนเองและคนในครอบครัว

วันนี้ ทางศูนย์มีคำแนะนำ “กินอย่างไร ห่างไกลโรค” มาฝาก เพื่อเป็นข้อมูลในการดูแลตนเองและคนในครอบครัวเบื้องต้นค่ะ

การจัดโภชนาการให้เหมาะสมเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้น ๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเลยนะคะ ไว้คราวหน้าเราจะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับอาหารเฉพาะโรคกันค่ะ

#healthyhabitat #nursinghome #เวชศาสตร์ฟื้นฟู #ดูแลผู้สูงอายุ 

#บ้านพักคนชรา #ดูแลคนแก่

ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น Nursing Home | สวนหลวง บางนา ประเวศ กรุงเทพมหานคร | Heathy Habitat TH

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ฟื้นฟู ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง Stroke สโตรก ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเจาะคอ | สวนหลวง บางนา ประเวศ กรุงเทพมหานคร | Heathy Habitat TH | the continuing care center | Rehabilitation center

bottom of page