การบริการ

บริการของเรา

 • บริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโดยทีมสหเวชวิชาชีพ

 • ดูแลผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้/ไม่ได้

 • ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น/หลังผ่าตัด

 • ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์/อัมพาต

 • ดูแลผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยาง/ให้ออกซิเจน/พ่นยา

 • บริการด้านกายภาพบำบัด/กิจกรรมบำบัด/วารีบำบัด

 • บริการด้านข้อมูลสุขภาพสำหรับญาติผู้เข้าพักรายสัปดาห์

รายละเอียดการให้บริการ

 • บริการช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน

 • บริการด้านโภชนาการด้วยวิเคราะห์ตามความเหมาะสมของผู้เข้าพักแต่ละราย

 • อาหารหลัก 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ

 • บริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู/สุขอนามัน/หัตถการ

ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น Nursing Home | สวนหลวง บางนา ประเวศ กรุงเทพมหานคร | Heathy Habitat TH

การดูแลของเราประกอบไปด้วยคอร์สหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ฟื้นฟู ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง Stroke สโตรก ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเจาะคอ | สวนหลวง บางนา ประเวศ กรุงเทพมหานคร | Heathy Habitat TH | the continuing care center | Rehabilitation center