top of page

การบริการ

บริการของเรา

 • บริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 • ฟื้นฟูผู้ป่วยระยะพักฟื้น

 • ฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยหลังผ่าตัด

 • ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์/อัมพาต

 • ดูแลผู้สูงอายุ

 • ดูแลผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยาง/ให้ออกซิเจน/พ่นยา

 • บริการด้านกายภาพบำบัด/กิจกรรมบำบัด/วารีบำบัด

 • บริการด้านข้อมูลสุขภาพสำหรับญาติผู้เข้าพักรายสัปดาห์

รายละเอียดการให้บริการ

 • บริการวางแผนการดูแลและฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยรายบุคคล

 • บริการช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน

 • บริการด้านโภชนาการด้วยวิเคราะห์ตามความเหมาะสมของผู้เข้าพักแต่ละราย

 • อาหารหลัก 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ

 • บริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู/สุขอนามัน/หัตถการ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ฟื้นฟู ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง Stroke สโตรก ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเจาะคอ | สวนหลวง บางนา ประเวศ กรุงเทพมหานคร | Heathy Habitat TH | the continuing care center | Rehabilitation center

bottom of page