top of page
ภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุ

ภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุ

           

                      หลายท่านที่ดูแลผู้สูงอายุน่าจะเคยสัมผัสประสบการณ์ที่ผู้สูงอายุที่ท่านรักตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง สับสนเวลา เบื่ออาหาร เฉื่อยชา อันเป็นเหตุให้ท่านกังวลใจ ทั้งนี้ผู้สูงอายุอาจมีภาวะสับสนเฉียบพลันหรือภาวะ Delirium ซึ่งภาวะนี้มักจะเกิดขึ้นได้จากการนอนติดเตียงเป็นเวลานานหรือหลังการพักฟื้นที่โรงพยาบาล มักมีอาการไม่คงที่

                      อันตรายของภาวะDeliriumนั้นอาจทำให้ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้า อาการหลงลืมแย่ลง และเป็นเหตุให้ เกิดอุบัติเหตุหกล้มได้ง่ายขึ้น เกิดภาวะทุพพลภาพ เสี่ยงต่อกระดูกหักตามมาอาจส่งผลต่อการฟื้นฟูโดยรวมและทำให้อาการป่วยทรุดลงได้ค่ะ

                      ขั้นแรกในการป้องกันและจัดการภาวะสับสนเฉียบพลัน ทางศูนย์ฯแนะนำให้

                      1. ปรับนาฬิกาชีวิตหรือตารางเวลาของผู้สูงอายุ

                      2. กระตุ้นเตือนผู้สูงอายุให้อยู่กับปัจจุบัน

                      3. รับรู้วันเวลา ชื่อบุคคล สถานที่

                      4. พักผ่อนอย่างต่อเนื่องขั้นต่ำ 4 ชั่วโมงในเวลากลางคืน

                      5. พาผู้สูงอายุเดินเล่นหรือนั่งรถเข็นในช่วงเวลาเช้า

                      6. ส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสม

                      7. ดูแลสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม

                      8. ซึ่งการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วสามารถช่วยป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันได้ค่ะ

ดูแลตัวเองและคนที่คุณรักให้มีความสุขและปลอดภัยแบบครบวงจร โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการ

ด้วยรัก

#healthyhabitatth

#ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู #เฮลท์ตี้แฮบบิแทท #กายภาพบำบัด #กิจกรรมบำบัด #ฟื้นฟูร่างกาย #บ้านพักคนชรา #ดูแลคนแก่ #ดูแลผู้สูงอายุ

ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น Nursing Home | สวนหลวง บางนา ประเวศ กรุงเทพมหานคร | Heathy Habitat TH

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ฟื้นฟู ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง Stroke สโตรก ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเจาะคอ | สวนหลวง บางนา ประเวศ กรุงเทพมหานคร | Heathy Habitat TH | the continuing care center | Rehabilitation center

bottom of page