เกี่ยวกับเรา

           โครงการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู “Healthy Habitat” นี้ เกิดขึ้นจากแนวคิดเพื่อการดูแลแบบองค์รวม โครงการมีการวางแผนการดูแลตามความเหมาะสมของผู้รับบริการแต่ละบุคคลภายใต้การดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพตลอด24ชั่วโมง รวมทั้งมีบริการคลินิกอายุรกรรมแบบไม่ค้างคืนโดยอายุรแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลชั้นนำและบริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อรองรับลูกค้าทั่วไปและญาติมิตรของผู้รับบริการในโครงการ

 
S__227590223.jpg
IMG_7590.JPG
IMG_7294.JPG

ทางโครงการตั้งปณิธานที่จะดูแลทั้งทางด้านร่างกายให้แข็งแรงตามสภาพสมควรและทางด้านจิตใจให้เป็นปกติสุข เพื่อป้องกันสภาวะแทรกซ้อน เน้นความเป็นบุคคลของผู้สูงอายุด้วยความเอาใจใส่ ภายใต้มาตรฐานตามวิชาชีพอายุรแพทย์ อีกทั้งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้บุตรหลาน ให้รู้สึกเสมือนไม่เป็นการทอดทิ้งผู้สูงอายุภายในครอบครัว​

 

"The H clinic" เป็นคลินิกเวชกรรมทั่วไปแบบไม่ค้างคืน ให้บริการทุกวันในช่วงเวลาตั้งแต่

17.00 – 20.00 นาฬิกา โดยการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคที่มีประสบการณ์นานกว่า10ปี และการจัดการด้านหัตถการโดยพยาบาลวิชาชีพ และยังให้ความสำคัญด้านการรักษาพยาบาล บริการที่เป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัวและความสะอาดเป็นหัวใจหลักของการบริการที่ทางโครงการยึดถือในการวางแผนงาน เพื่อให้เกิดความประทับใจ ความสุขกายและสบายใจแก่ผู้เข้ารับบริการ

 

"Happy Habit" เป็นร้านอาหารสำหรับครอบครัว พร้อมต้อนรับทุกคนด้วยอาหารสูตรเฉพาะจากทางร้านของเราที่่ผ่านการเตรียมด้วยวัตถุดิบที่ดีที่สุด และปรุงด้วยความใส่ใจ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน ใส่ใจลูกค้าทุกคนเสมือนคนในครอบครัว

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ฟื้นฟู ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง Stroke สโตรก ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเจาะคอ | สวนหลวง บางนา ประเวศ กรุงเทพมหานคร | Heathy Habitat TH